മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റൂബി ഖാലിദ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊളമംഗലം
മെമ്പറുടെ പേര് റൂബി ഖാലിദ്
വിലാസം കണിയാരിയില്‍ ഹൗസ്, കൊളമംഗലം, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7293289947
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എസ്.സി , ബി എഡ്
തൊഴില്‍ അധ്യാപിക