മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിദ്ധിഖ് ഹാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കടുങ്ങാട്
മെമ്പറുടെ പേര് സിദ്ധിഖ് ഹാജി
വിലാസം കളപ്പുലാന്‍ ഹൗസ്, കുളമംഗലം, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086035485
വയസ്സ് 66
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ആറാം തരം
തൊഴില്‍ കൃഷി