മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ്തി ഷൈലേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വളാഞ്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ്തി ഷൈലേഷ്
വിലാസം നടുവത്ത് ഹൗസ്, വളാഞ്ചേരി, വളാഞ്ചേരി-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8289894055
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് 2
തൊഴില്‍ Nil