മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരാട്
മെമ്പറുടെ പേര് അഷ്റഫ് അമ്പലത്തിങ്ങല്‍
വിലാസം അമ്പലത്തിങ്ങല്‍ ഹൗസ്, മീമ്പാറ, തൊഴുവാനൂര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946486201
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്