മുനിസിപ്പാലിറ്റി || വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വളാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി (മലപ്പുറം) കൌൺസിലറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷിഹാബുദ്ധീന്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കക്കാട്ടുപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് ഷിഹാബുദ്ധീന്‍ പി
വിലാസം പാറക്കല്‍ ഹൗസ്, കാളിയാല, തൊഴുവാനീര്‍-676552
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946663537
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് 2
തൊഴില്‍ ബാങ്ക് ജീവനക്കാരന്‍