കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ നിഷവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 75
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുതിയാപ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ നിഷ
വിലാസം നെടിയാറമ്പത്ത്, ചെട്ടികുളം, എലത്തൂര്‍-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995403973
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍ ഐ സി ഏജന്റ്റ്