കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം ശ്രീജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 73
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എടക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് എം ശ്രീജ
വിലാസം 'മുന്ന', പൂവാടം കുഴിയില്‍, എടക്കാട്-673005
ഫോൺ 04952392256
മൊബൈല്‍ 9446572256
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ എല്‍ ഐ സി ഏജന്റ്റ്