കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ വി ബാബുരാജ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 71
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അത്താണിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ വി ബാബുരാജ്‌
വിലാസം തയ്യില്‍ താഴത്ത്, എടക്കാട്, എടക്കാട്-676005
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495176916
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റ്