കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

നവ്യ ഹരിദാസ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 69
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരപറമ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് നവ്യ ഹരിദാസ്‌
വിലാസം ശ്രീപഥം, , എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8592063415
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി ടെക്
തൊഴില്‍ ഇല്ല