കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ പി എം നിയാസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 59
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചാലപ്പുറം
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ പി എം നിയാസ്
വിലാസം 'ചില്ല', രാരിച്ചന്‍ റോഡ്‌, എരഞ്ഞിപ്പാലം-673006
ഫോൺ 04952366088
മൊബൈല്‍ 9447111515
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി, എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്