കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ശ്രീകല സി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 58
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറ്റിച്ചിറ
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീകല സി പി
വിലാസം 17/799,ശ്രീഭവന്‍, കലൂര്‍ താഴം പറമ്പ, പുതിയറ-673004
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086688568
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല