കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പി അനിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 56
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചക്കുംകടവ്
മെമ്പറുടെ പേര് പി അനിത
വിലാസം രാജ് വില്ല, കുനിച്ചികണ്ടി പറമ്പ,അയ്യങ്കാര്‍, കല്ലായി-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995563318
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഇല്ല