കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

നജ്മ കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 55
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പയ്യാനക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് നജ്മ കെ
വിലാസം 'ജീവാസ്', മീഞ്ചന്ത,കുറുവയില്‍ പറമ്പ, അരക്കിണര്‍-673028
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388439650
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കളക്ഷന്‍ ഏജന്റ്