കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അഡ്വ സി കെ സീനത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 54
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കപ്പക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ സി കെ സീനത്ത്
വിലാസം ചേമ്പും കണ്ടി ഹൗസ്, പയ്യാനക്കല്‍, കല്ലായി-673003
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547364242
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം (നിയമം)
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്