കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പി പി ബീരാന്‍കോയവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 52
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരക്കിണര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് പി പി ബീരാന്‍കോയ
വിലാസം പി പി ഹൗസ്, ചെറുകുറ്റിതാഴം പറമ്പ, അരക്കിണര്‍-673028
ഫോൺ 04952416417
മൊബൈല്‍ 9847754834
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഏഴാംതരം
തൊഴില്‍ ഇല്ല