കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം ഗിരിജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 51
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുഞ്ചപ്പാടം
മെമ്പറുടെ പേര് എം ഗിരിജ
വിലാസം 'കൃഷ്ണഗിരി', , നോര്‍ത്ത് ബേപ്പൂര്‍-673015
ഫോൺ 04952414748
മൊബൈല്‍ 9947238425
വയസ്സ് 56
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ, ബി എഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് അദ്ധ്യാപിക