കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രകാശന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 50
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രകാശന്‍
വിലാസം പേരോത്ത് ഹൗസ്, , നോര്‍ത്ത് ബേപ്പൂര്‍-673015
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847536896
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസ്സിനെസ്സ്