കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

അനില്‍കുമാര്‍ ടിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 48
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ബേപ്പൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് അനില്‍കുമാര്‍ ടി
വിലാസം തോട്ടപ്പായില്‍ ഹൌസ്, ബേപ്പൂര്‍, ബേപ്പൂര്‍-673015
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895983814
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ കൃഷി