കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

മുല്ലവീട്ടില്‍ മൊയ്ദീന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 43
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊളത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് മുല്ലവീട്ടില്‍ മൊയ്ദീന്‍
വിലാസം മുല്ലവീട്ടില്‍ ഹൌസ്, റഹിമാന്‍ ബസാര്‍, കോളത്തറ-673655
ഫോൺ 04952421332
മൊബൈല്‍ 9847002133
വയസ്സ് 70
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ കച്ചവടം