കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

സയ്യിദ് മുഹമ്മദ്‌ ഷമീല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 41
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരീക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ്‌ ഷമീല്‍
വിലാസം ജമീല മന്‍സില്‍, നൂര്‍ നഗര്‍, നല്ലളം-673027
ഫോൺ 8891020001
മൊബൈല്‍ 8547821339
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എ
തൊഴില്‍ ബിസിനെസ്സ്