കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം സി അനില്‍കുമാർവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 30
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊമ്മേരി
മെമ്പറുടെ പേര് എം സി അനില്‍കുമാർ
വിലാസം തെക്കെ പുനത്തില്‍ വീട്, 26/939സി,കോഴിക്കോട്, ഗോവിന്ദപുരം-673016
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495864067
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ എല്‍ഐസി ഏജന്‍റ്