കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം എം പത്മാവതിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെഡിക്കല്‍കോളേജ് സൗത്ത്‌
മെമ്പറുടെ പേര് എം എം പത്മാവതി
വിലാസം രാജ് നിവാസ്, കോഴിക്കോട്, ചേവായൂര്‍-673017
ഫോൺ 04952355115
മൊബൈല്‍ 9447820306
വയസ്സ് 63
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിഎ എക്കണോമിക്സ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല