കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പ്രമീള ബാലഗോപാല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളിമാടുകുന്ന്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രമീള ബാലഗോപാല്‍
വിലാസം ചിറക്കല്‍, മേരികുന്ന്, മേരികുന്ന്-673012
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9020665344,9995075610
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല