കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ഇ പ്രശാന്ത് കുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചേവരമ്പലം
മെമ്പറുടെ പേര് ഇ പ്രശാന്ത് കുമാര്‍
വിലാസം ഇടക്കണ്ടി, പാറോപ്പടി, മലാപറമ്പ-673009
ഫോൺ 04952375979
മൊബൈല്‍ 9847210505
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി ഡി സി
തൊഴില്‍ ബിസ്സിനെസ്സ്