കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

ജിഷ ഗിരീഷ്‌വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജിഷ ഗിരീഷ്‌
വിലാസം പീടികത്തൊടിയില്‍, മലാപറമ്പ, മലാപറമ്പ-673009
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746521567,9349004806
വയസ്സ് 32
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല