കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

പി എം സുരേഷ് ബാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാറോപ്പടി
മെമ്പറുടെ പേര് പി എം സുരേഷ് ബാബു
വിലാസം 'മാത', കോട്ടൂളി, കുതിരവട്ടം-673016
ഫോൺ 04952740122
മൊബൈല്‍ 9447100044
വയസ്സ് 65
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി, എല്‍ എല്‍ ബി
തൊഴില്‍ അഡ്വക്കേറ്റ്