കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കെ സി ശോഭിതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മലാപ്പറമ്പ
മെമ്പറുടെ പേര് കെ സി ശോഭിത
വിലാസം 'ആലിയ', ഫ്ലോറിക്കന്‍ റോഡ്‌, മലാപറമ്പ-673009
ഫോൺ 04952372626
മൊബൈല്‍ 9495983477
വയസ്സ് 34
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം കോം ബി എഡ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല