കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

എം രാധാകൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എരഞ്ഞിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് എം രാധാകൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍
വിലാസം 'ഹരിതം', ജെട്ടി റോഡ്‌,പുതിയനിരത്ത്, എലത്തൂര്‍-673303
ഫോൺ 04952460860
മൊബൈല്‍ 9349883039
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി എസ് സി, ബി എഡ്
തൊഴില്‍ റിട്ടയേര്‍ഡ് അദ്ധ്യാപകന്‍