കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

കൃഷ്ണന്‍ കല്ലാരംകെട്ടില്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെട്ടികുളം
മെമ്പറുടെ പേര് കൃഷ്ണന്‍ കല്ലാരംകെട്ടില്‍
വിലാസം കല്ലാരംകെട്ടില്‍, എലത്തൂർ,കോഴിക്കോട്, -673303
ഫോൺ 04952462046
മൊബൈല്‍ 9895062046
വയസ്സ് 76
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍