കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ കൌൺസിലറുടെ ( 2015 ല്‍ ) :

റഹിയ വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് എലത്തൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് റഹിയ വി
വിലാസം വടകരകത്ത് ഹൗസ്, എലത്തൂര്‍, എലത്തൂര്‍-673303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633345403
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം എട്ടാം തരം
തൊഴില്‍ ഇല്ല