ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

അജിത്ത് മാട്ടൂല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊളച്ചേരി
മെമ്പറുടെ പേര് അജിത്ത് മാട്ടൂല്‍
വിലാസം ഗാന്ധി ഗ്രാം, , മാട്ടൂല്‍ നോര്‍ത്ത്-0
ഫോൺ 04972842674
മൊബൈല്‍ 9895580051
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.കോം
തൊഴില്‍ ബാങ്ക് മാനേജര്‍