ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

മാര്‍ഗരറ്റ് ജോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തില്ലങ്കേരി
മെമ്പറുടെ പേര് മാര്‍ഗരറ്റ് ജോസ്
വിലാസം കാരക്കാട്ട് ഹൗസ്, , കീഴ്പള്ളി-670704
ഫോൺ 04902454698
മൊബൈല്‍ 9539109517
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എല്‍.എല്‍.ബി. , പിജിഡിസിപി
തൊഴില്‍