ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2015

കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2015 ല്‍ ) :

ജാനകി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കരിവെള്ളൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജാനകി പി
വിലാസം കെ.എന്‍.ഹൗസ്, അയത്രവയല്‍, പി.ഒ.കരിവെള്ളൂര്‍-670521
ഫോൺ 04985260250
മൊബൈല്‍ 9496401670
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ റിട്ട. ടീച്ചര്‍