തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

ആലപ്പുഴ - മാന്നാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാവുക്കര എ സുനിത എബ്രഹാം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 പാവുക്കര ബി സുജാത മനോഹരന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
3 പാവുക്കര സി സലീന നൗഷാദ് മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) വനിത
4 സൊസെെറ്റി വാര്‍ഡ് ശാലിനി രഘുനാഥ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 മാന്നാര്‍ ടൌണ്‍ ഷൈന നവാസ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
6 കുരട്ടിക്കാട് എ സലിം പടിപ്പുരയ്ക്കല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 പഞ്ചായത്ത് ആഫീസ് വാര്‍ഡ് സുജിത്ത് ശ്രീരംഗം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 കുരട്ടിക്കാട് ബി വത്സല ബാലകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
9 സ്വിച്ച് ഗിയര്‍ ഡിവിഷന്‍ മധു കെ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
10 മുട്ടേല്‍ വാര്‍ഡ് രാധാമണി ശശീന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കുട്ടംപേരൂര്‍ എ സുനില്‍ ശ്രദ്ധേയം വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 കുട്ടംപേരൂര്‍ ബി അജിത്ത് പഴവൂര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
13 കുട്ടംപേരൂര്‍ സി അനീഷ് മണ്ണാരേത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
14 കുളഞ്ഞികാരാഴ്മ റ്റി വി രത്ന കുമാരി പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 കുട്ടംപേരൂര്‍ ഡി വി കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
16 ഹോമിയോ ആശുപത്രി വാര്‍ഡ്‌ വി.ആര്‍ ശിവപ്രസാദ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 ടൌണ്‍ സൗത്ത് ശാന്തിനി എസ്സ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
18 ടൌണ്‍ വെസ്റ്റ് കെ. സി പുഷ്പലത മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത