തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോഴിക്കോട് - കൊയിലാണ്ടി മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാതിരിക്കാട് മനോഹരി തെക്കയില്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
2 മരളൂര്‍ രാജീവന്‍ എന്‍ ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 കൊടക്കാട്ടുുമുറി പ്രജില സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പെരുങ്കുനി രമേശന്‍ വലിയാട്ടില്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 പുളിയഞ്ചേരി നിജില പറവക്കൊടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 അട്ടവയല്‍ നന്ദനന്‍ കെ.എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 പുളിയഞ്ചേരി ഈസ്റ്റ് ശൈലജ ടി.പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 കളത്തില്‍കടവ് ലിന്‍സി മരക്കാട്ടു പുറത്ത് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 വിയ്യൂര്‍ ഷീബ അരീക്കല്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 പാവുവയല്‍ ഇ.കെ അജിത്ത് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
11 പന്തലായനി നോര്‍ത്ത് സുമതി കെ.എം കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
12 പുത്തലത്ത്കുന്ന് പ്രജിഷ പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
13 പെരുവട്ടൂര്‍ ചന്ദ്രിക ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 പന്തലായനി സെന്‍ട്രല്‍ സുധ കിഴക്കേപ്പാട്ട് ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 പന്തലായനി സൌത്ത് അഡ്വ. കെ സത്യന്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 പെരുവട്ടൂര്‍ സെന്‍ട്രല്‍ ജിഷ പുതിയേടത്ത്‌ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 കാക്രാട്ടുകുന്നു രജീഷ് വെങ്ങളത്ത്കണ്ടി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 അറുവയല്‍ സുധ സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 അണേല ഇന്ദിര ടീച്ചർ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
20 മുത്താമ്പി എന്‍.എസ് വിഷ്ണു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
21 തെറ്റീകുന്ന് ആര്‍.കെ കുമാരന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
22 കാവുംവട്ടം ഫാസില്‍ പി.പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
23 മൂഴിക്കുമീത്തല്‍ ജമാല്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
24 മരുതൂര്‍ എം പ്രമോദ് കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
25 അണേല - കുറുവങ്ങാട് ബിന്ദു പി.ബി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
26 കണയന്‍കോട് സിറാജ് വി.എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
27 വരകുന്ന് കെ ഷിജു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
28 കുറുവങ്ങാട് സി പ്രഭ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
29 മണമല്‍ വത്സരാജ് കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
30 കോമത്ത്കര ഷീന ടി.കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
31 കോതമംഗലം ദൃശ്യ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
32 നടേലക്കണ്ടി ലളിത എ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
33 കൊരയങ്ങാട് മനോജ് പയറ്റുവളപ്പില്‍ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
34 ചാലില്‍പറമ്പ് ഭവിത സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
35 ചെറിയമങ്ങാട് വൈശാഖ് കെ.കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
36 വിരുന്നുകണ്ടി സുധാകരന്‍ വി.കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
37 കൊയിലാണ്ടി സൌത്ത് വി.പി ഇബ്രാഹിംകുട്ടി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
38 താഴങ്ങാടി റഹ്മത്ത് കെ.ടി.വി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
39 കൊയിലാണ്ടി ടൌണ്‍ എ അസീസ് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
40 കാശ്മിക്കണ്ടി രത്നവല്ലി പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
41 സിവില്‍േസ്റ്റഷന്‍ സിന്ധു സി.എം കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി വനിത
42 ഊരാങ്കുന്ന് കെ.എം നജീബ് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
43 കൊല്ലം വെസ്റ്റ് വി.വി ഫക്രുദ്ദീന്‍ മാസ്റ്റര്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
44 കണിയാങ്കുന്ന് സുമേഷ് കെ.ടി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി