തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കോഴിക്കോട് - ഫറോക്ക് മുനിസിപ്പാലിറ്റി || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പാതിരിക്കാട് കുമാരന്‍ കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ എസ്‌ സി
2 കോലാളിത്തറ അഫ്സല്‍ കെ എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 ചെനപ്പറമ്പ് നോര്‍ത്ത് ഷീബ പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 ഫറോക്ക് കമറുലൈല കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
5 ഫറോക്ക് ടൌണ്‍ കെ ടി എ മജീദ് കൌൺസിലർ എന്‍.സി.പി ജനറല്‍
6 ചന്തക്കടവ് റീജ കെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
7 കോട്ടപ്പാടം അഷ്റഫ് കെ വി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
8 പേട്ട സൌത്ത് ഇ കെ താഹിറ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
9 പേട്ട നോര്‍ത്ത് സഫീന മജീദ് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
10 ചുങ്കം ബല്‍ക്കീസ് പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
11 കക്കാട്ടുപാറ നിഷാദ് കെ പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 വാഴപ്പൊറ്റത്തറ അന്‍വര്‍ അലി കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
13 കളളിത്തൊടി വിജിതകുമാരി കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 കുന്നത്ത്മോട്ട ഷനൂബിയ നിയാസ് കൌൺസിലർ എല്‍.ജെ.ഡി വനിത
15 കളളിക്കൂടം മാളിയേക്കല്‍ മുഹമ്മദ് കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
16 വടക്കേബസാര്‍ സമീഷ് എം കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
17 മലയില്‍ത്താഴം രവി പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
18 പുല്ലിക്കടവ് ടി പി സലീം കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
19 പെരുമുഖം കൊടക്കാട്ട് മുഹമ്മദ് കോയ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
20 വെസ്റ്റ് പെരുമുഖം റുബീന പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
21 കല്ലംപാറ അബ്ദുറസാഖ് എന്‍ സി ചെയര്‍മാന്‍ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
22 വെസ്റ്റ് കല്ലംപാറ രാധാകൃഷ്ണന്‍ എം കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
23 മുതുവാട്ടുപാറ അബ്ദുല്‍ സലാം പി കെ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ ജനറല്‍
24 പുതുക്കുഴിപ്പാടം പ്രജല എന്‍ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
25 നല്ലൂരങ്ങാടി ബിജീഷ് പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
26 നല്ലൂര്‍ പ്രദീശന്‍ സി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
27 പുറ്റെക്കാട് കെ പി സുലൈഖ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
28 അമ്പലങ്ങാടി പി എല്‍ ബിന്ദു കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
29 മുന്നിലാംപാടം അന്‍ഫാസ് പി കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
30 പുറ്റെക്കാട് വെസ്റ്റ് ദീപിക കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
31 പൂത്തോളം വിനോദ്കുമാര്‍ കെ കൌൺസിലർ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
32 ചെനപ്പറമ്പ് സൌത്ത് രജിനി പി കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
33 പാണ്ടിപ്പാടം ലിനിഷ എ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
34 തെക്കെത്തല ലൈല കെ പി കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
35 കോതാര്‍ത്തോട് സാജിത കബീര്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
36 മഠത്തില്‍പാടം വെസ്റ്റ് വഹീദ ടി കെ കൌൺസിലർ ഐ.എന്‍.സി വനിത
37 മഠത്തില്‍പാടം ഈസ്റ്റ് റഹ്മ പാറോല്‍ കൌൺസിലർ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
38 ഇരിയംപാടം ഷൈനി കെ കൌൺസിലർ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത