'സര്‍ഗാത്മ വികസനവും സ്ത്രീശാക്തീകരണവും', കുടുംബശ്രീ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Monday, May 22, 2023

കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 2023 ജൂണ്‍ 2,3,4 തീയതികളില്‍ തൃശൂരില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാന കലോത്സവം 'അരങ്ങ്-ഒരുമയുടെ പലമ'യുടെ ഭാഗമായി  'സര്‍ഗാത്മ വികസനവും സ്ത്രീശാക്തീകരണവും' എന്ന വിഷയത്തില്‍ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കാന്‍ അവസരം. 'അരങ്ങി'നോടനുബന്ധിച്ച് മെയ് 30ന് കലാമണ്ഡലത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകദിന സെമിനാറിലാണ് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത്.

താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ സംഗ്രഹങ്ങള്‍ snehithatsr@gmail.com എന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയക്കണം. ഇംഗ്ളീഷിലും മലയാളത്തിലും പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അയക്കാവുന്നതാണ്. 300 വാക്കുകളില്‍ കവിയരുത്. മികച്ച പ്രബന്ധത്തിന് അവാര്‍ഡ് നല്‍കുന്നതാണ്. പ്രബന്ധ സംഗ്രഹം കുടുംബശ്രീ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. അവസാന തീയതി 2023 മെയ് 27.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് സ്നേഹിത-18004252573  

 

Content highlight
essay invited