ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുജ ബിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചുനക്കര നടുവില്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുജ ബി
വിലാസം വിളയില്‍ കിഴക്കതില്‍, ചുനക്കര നടുവില്‍, ചുനക്കര-690534
ഫോൺ 9544564775
മൊബൈല്‍ 9544564775
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല