ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന ബിനോയ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോമല്ലൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന ബിനോയ്
വിലാസം മുടുവിളക്കുറ്റിയില്‍, കോമല്ലൂര്‍, കോമല്ലൂര്‍-690505
ഫോൺ 9656921781
മൊബൈല്‍ 9656921781
വയസ്സ് 30
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടൂ
തൊഴില്‍ ഇല്ല