ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി.കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പാലൂത്തറ
മെമ്പറുടെ പേര് വി.കെ രാധാകൃഷ്ണന്‍
വിലാസം ചീനിവിളയില്‍, കരിമുളയ്ക്കല്‍, കോമല്ലൂര്‍ പി.ഒ-690505
ഫോൺ 9446463546
മൊബൈല്‍ 9446463546
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ ഇല്ല