ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സബീന റഹിംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടവാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സബീന റഹിം
വിലാസം കണിയാന്‍റെ കിഴക്കതില്‍, ചുനക്കര സൌത്ത്, ചാരുംമൂട് പി.ഒ-690505
ഫോൺ 9447564680
മൊബൈല്‍ 9447564680
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി
തൊഴില്‍ ഇല്ല