ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചുനക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജയലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്പലവാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് ജയലക്ഷ്മി ശ്രീകുമാര്‍
വിലാസം പെരിങ്ങലിപ്പുറത്ത്തുണ്ടില്‍, ചുനക്കര, ചുനക്കര-690534
ഫോൺ 9497813833
മൊബൈല്‍ 9497813833
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം സിവില്‍ എന്‍ജിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമ
തൊഴില്‍ ഇല്ല