ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനിത ജോസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറുകര ഈസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനിത ജോസ്
വിലാസം പഴയകളം, ചെറുകര, ചെറുകര-688506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544786158
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം