ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നീലംപേരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ എം മാത്യുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നീലംപേരൂര്‍ നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് കെ എം മാത്യു
വിലാസം കളത്തില്‍, നീലംപേരൂര്‍, നീലംപേരൂര്‍-686534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446287138
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ് എസ് എല്‍ സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്