ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്പിളി പി.വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചമ്പക്കുളം നോര്‍ത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്പിളി പി.വി
വിലാസം കാളുതറ, ചമ്പക്കുളം, ചമ്പക്കുളം-688505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547203852
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൂലി