ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സതിയമ്മ അരവിന്ദാക്ഷന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നെടുമുടി സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സതിയമ്മ അരവിന്ദാക്ഷന്‍
വിലാസം പത്തില്‍ചിറ, നെടുമുടി, നെടുമുടി-688503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846830465
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍