ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നെടുമുടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സാജുമോന്‍ ആന്‍റണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊങ്ങ സൌത്ത്
മെമ്പറുടെ പേര് സാജുമോന്‍ ആന്‍റണി
വിലാസം കടമാട് പുത്തന്‍ചിറ, പൊങ്ങ, പൊങ്ങ-688503
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943111197
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയര്‍
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്‍ത്തകന്‍