ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആമിന സാലിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുന്നുമ്മ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ആമിന സാലി
വിലാസം കുറുപ്പഞ്ചേരിച്ചിറ, കുന്നുമ്മ, കുന്നുമ്മ-688562
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7736492318
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്.സി ,ബി.എഡ്
തൊഴില്‍ ടീച്ചര്‍