ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പുഷ്പമ്മ ചെറിയാന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെക്കിടിക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് പുഷ്പമ്മ ചെറിയാന്‍
വിലാസം കൊടുംമ്പിരിശ്ശേരില്‍, ചെക്കിടിക്കാട്, ചെക്കിടിക്കാട്-689573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9496883563
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ആശാ വര്‍ക്കര്‍