ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തകഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മീര ഗിരീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേഴപ്രം
മെമ്പറുടെ പേര് മീര ഗിരീഷ്
വിലാസം ഗിരീഷ് ഭവനം, തെന്നടി, ചിറയകം-688562
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526716275
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ മെഡിക്കല്‍ ഷോപ്പ്